แฟรนไชส์

มันสำปะหลัง

มันสำปะหลังพันธุ์เกล็ดมังกร ไอซี หัวยาว หัวใหญ่ เปอร์เซ็นต์แป้งสูง ผลผลิตต่อไร่สูง ปลูก 8 - 10 เดือน ไม่เกิน 1 ปี น้ำหนักหัวมันสดต่อไร่ เฉลี่ย 10-50 ตันต่อไร่.